Nieuwe bedrijfshal Bruil op SustCon fundering

De uitbreiding van de productielocatie van BRUIL  in Ede heeft een duurzaam karakter. De locatie, voor productie en verpakking van o.a. droge cementgebonden mortels en pasta lijmen voor vloeren en wanden, krijgt een uitbreiding van de opslagcapaciteit van ruim 5.500 m2.

Een goede funderingen is de basis voor een succesvol project. De bouw een duurzaam karakter meegeven begint dan ook met een duurzaam betonmengsel voor de fundatie.
Als deelnemer van het platform MVO Netwerk Beton was Bruil op zoek naar projecten en partners waarbij er ruimte was om een cementarme betonmengsel toe te kunnen passen. Een partner heeft BRUIL hierin gevonden in SustCon.

Het doel was een mengsel samen te stellen met een aanzienlijke CO2 verlaging. Als referentie is een standaard hoogovencement gekozen met 285 kg cement per m3 betonmortel. Het Sustcon mengsel heeft 75 kg cement aangevuld met 220 kg gemalen hoogovenslak en 50% betongranulaat. Het uiteindelijke mengsel C20/25 XC2 S3 is een recept welke onder attest is geleverd. Het innovatieve zit dan ook niet alleen in de samenstelling maar in de combinatie cementgehalte en het krijgen van voldoende tijd om de benodigde sterkte te halen. Wordt normaal de bekisting de dag na het storten al weggehaald om een dag later te kunnen starten met het plaatsen van het staal en de wanden, zo heeft de aannemer nu drie weken te tijd gekregen om de juiste sterkte te bereiken.

Samenvattend kan gesteld worden dat het toepassen van duurzame betonmengsels vooral een kwestie is van gewoon doen. Met behulp van de Sustcon tools zijn er genoeg mogelijkheden voor opdrachtgevers om voor duurzaam beton te kiezen.

In de editie van juni 2015 van vakblad BOUWEN MET STAAL staat een artikel over de hergebruikte stalen en houten liggers bij de uitbreiding van de nieuwe vestiging van BRUIL. Het artikel geeft weer welke keuzes zijn gemaakt en welke rol duurzaamheid hierbij heeft gespeeld.

bruil