Over SUSTCON

WHY

why

Verduurzaming van producten door COreductie en kwaliteitsverbetering van de constructie.

HOW

how

Kwaliteitsborging van de constructie via een verificatie protocol inclusief testen op de bouw.

WHAT

what

Uitgifte van het Pantheon Performance certificaat aan leverancier en/of opdrachtgever.

Onze voordelen

PEOPLE

people-icon

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rendeert (Social Return on Investment).

Prestatie-eisen verhogen de vaardigheid, kennis en instelling.

PLANET

PLANET

Gunstiger CO2 profiel door de inzet van duurzamere bindmiddelen.

Milieuvriendelijke bouwstoffen beter benutten door beton op prestatie.

PROFIT

chart_going_up_icon

Minder faalkosten door kwaliteitsborging van de constructie.

Rendabele producten door prestatiegericht gebruik van verantwoorde bouwstoffen.

Onze aanpak

STAP 1

durability

Durability beoordelen

Verificatie van de methode van kwaliteitsborging van de leverancier.

Laboratorium proeven en testen van de constructie.

STAP 2

sustainabilitySustainability beoordelen

De MKI-waarde bepalen van de milieu-aspecten.

Geboortecertificaat opstellen vanuit de samenstelling en verklaringen.

STAP 3

pantheon tek

Certificaat verstrekken

Checken van de procedure door de Pantheon Performance Foundation.

Verstrekking van certificaat aan de leverancier en/of de opdrachtgever.

 Onze tools

Kwaliteitsborging door verificatie

hammer-721

Met behulp van een verificatieprotocol wordt beoordeeld of de door de klant gevraagde prestatie gehaald wordt en of de gebruikte methode daarvoor geschikt is.

Duurzaamheidsindex

tool2

De MKI-waarde geeft inzicht in de COprestatie van het gekozen product. Het geeft de prestatie verbetering  aan ten opzichte van de referentie en maakt producten onderling vergelijkbaar.

De tool is gebaseerd op LCA-berekeningen.

   

Pantheon performance certificaat

zaag

Door verificatie kan een nieuw product sneller acceptatie van de klant verkrijgen omdat het de geloofwaardigheid van de eigen-verklaring van de leverancier onderbouwt.

Het certificaat geeft vertrouwen aan de klant dat kwaliteitsborging gepleegd wordt zoals de leverancier dit verklaart.

Onze organisatie

SUSTCON VOF

Kinderdijk

SUSTCON VOF is de werkmij voor Nederland en licentienemer van Pantheon Performance.

Samen met de founding partners en leveranciers zijn wij op weg naar duurzamere constructies in de bouw.

Stichting

Pantheon oculus

De Pantheon Performance Foundation is de internationale houdster van het gedachtengoed.

Het is een onafhankelijke stichting welke verantwoordelijk is voor de uitgifte van de licenties aan de lokale werkmij in verschillende landen.

STEBAS

Pantheon-in-Rome zuilen

Ondersteuning krijgt de Pantheon Performance Foundation van de STEBAS; Science, Technology, Ethical Board of Advisors and Supervisors.

Dit is de bewaker van het gedachtengoed en geeft goedkeuring aan aanpassingen en vernieuwingen.