Aanpak

Onze aanpak

STAP 1

durability

Durability beoordelen

Verificatie van de methode van kwaliteitsborging van de leverancier.

Laboratorium proeven en testen van de constructie.

STAP 2

sustainabilitySustainability beoordelen

De MKI-waarde bepalen van de milieu-aspecten.

Geboortecertificaat opstellen vanuit de samenstelling en verklaringen.

STAP 3

pantheon tek

Certificaat verstrekken

Checken van de procedure door de Pantheon Performance Foundation.

Verstrekking van certificaat aan de leverancier en/of de opdrachtgever.

Partners

 Onze tools

Kwaliteitsborging door verificatie

hammer-721

Met behulp van een verificatieprotocol wordt beoordeeld of de door de klant gevraagde prestatie gehaald wordt en of de gebruikte methode daarvoor geschikt is.

Duurzaamheidsindex

tool2

De MKI-waarde geeft inzicht in de COprestatie van het gekozen product. Het geeft de prestatie verbetering  aan ten opzichte van de referentie en maakt producten onderling vergelijkbaar.

De tool is gebaseerd op LCA-berekeningen.

   

Pantheon performance certificaat

zaag

Door verificatie kan een nieuw product sneller acceptatie van de klant verkrijgen omdat het de geloofwaardigheid van de eigen-verklaring van de leverancier onderbouwt.

Het certificaat geeft vertrouwen aan de klant dat kwaliteitsborging gepleegd wordt zoals de leverancier dit verklaart.

Leveranciers